Календарь знаменательных дат
Завтра праздник – День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы Беларуси
Завтра праздник – Международный день родного языка
Вчера был праздник – 545 лет со дня рождения Николая Коперника, польского астронома (1473 -1543)
Вчера был праздник – 110 лет (1908-1991) со дня рождения Станислава Петровича Шушкевича, белорусского писателя
23.02.2018 – 115 лет (1903-1943) со дня рождения Юлиуса Фучика, чешского писателя (через 3 дня)
23.02.2018 – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь (через 3 дня)
24.02.2018 – 105 лет (1913-1962) со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича, русского писателя (через 4 дня)
26.02.2018 – 100 лет (1918-1980) со дня рождения Петра Мироновича Машерова, партийного и государственного деятеля БССР (через 6 дней)
27.02.2018 – 105 лет (1913-1984) со дня рождения Ирвина Шоу, американского писателя, драматурга (через 7 дней)

Летапісцы Быхаўскага краю

Быхаўскія краязнаўцы – захопленыя даследчыкі мінулага роднага краю. Яны шмат зрабілі, каб мы, землякі, лепш ведалі жывую гісторыю сваёй малой радзімы, разумелі, як змянілася яе аблічча з цягам часу, каб памяталі людзей, якія складаюць гонар Быхаўшчыны.

Паўнатэкставая база даных «Летапісцы Быхаўскага краю» прысвечана тым, хто дапамагае пазнаць, зразумець, палюбіць гісторыю свайго краю, родныя мясціны. Яна знаёміць з мясцовымі краязнаўцамі мінулага і сучаснасці: краязнаўцамі-аматарамі, музейнымі работнікамі, журналістамі, настаўнікамі, супрацоўнікамі дзяржаўных арганізацый, прафесійная дзейнасць або сфера інтарэсаў якіх звязаны са зборам, назапашваннем і захаваннем інфармацыі пра Быхаўскі край.

База змяшчае біяграфічную і бібліяграфічную інфармацыю, а таксама тэксты дакументаў з фонду цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Б.В. Стральцова. Храналагічны ахоп дакументаў з 1953 па 2016 гг.

Біяграфічная частка знаёміць з жыццём і дзейнасцю мясцовых краязнаўцаў і асноўнымі тэмамі іх даследаванняў, у якасці ілюстрацый размешчаны фотаздымкі даследчыкаў.

Бібліяграфічная частка змяшчае асобна выдадзеныя працы, публікацыі ў зборніках і перыядычных выданнях. Размяшчэнне матэрыялу падаецца ў алфавітным парадку прац даследчыкаў, літаратура аб жыцці і творчасці краязнаўцаў размешчана ў алфавітным парадку аўтараў і загалоўкаў артыкулаў.